Kvalitet och miljö

Kvalitetspolicy

JAANAB Måleri AB skall vara ett kvalitetsföretag inom måleribranschen. Planering, förslag, utfört arbete och service skall vara utförda på ett fackmannamässigt sätt i enlighet med branschens rutiner och förordningar samt svara mot kundernas förväntningar.

För att uppnå detta skall vi i JAANAB Måleri AB upprätthålla program för kvalitetsstyrning som planerats och utvecklats i samråd med övriga medarbetare, samt noga följa marknaden för att kunna finna nya och bättre tekniker.

Det övergripande kvalitetsmålet för JAANAB Måleri AB är att arbeta efter nollfelsprincipen och att sträva efter ständiga förbättringar.

Miljö

Måleriet använder material och energi vilket ger utsläpp i vatten, luft och mark. Vår strävan är att minska användningen av miljöbelastande ämnen samt producera så energisnålt som möjligt.

Miljöpolicy

I JAANAB Måleri AB skall vi aktivt jobba för att minska vår miljöpåverkan.

Vi skall följa gällande miljölagstiftning.

Vi skall stimulera anställda att aktivt deltaga i att förebygga och minimera negativ miljöpåverkan.

Vi skall samverka med leverantörer och beställare för att välja produkter som ger såväl bra hållbarhet som liten påverkan på miljö och hälsa.

Vi skall sträva efter att begränsa uppkomsten av avfall och se till att vårat avfall sorteras och lämnas i rätt återvinningssystem.

Vi skall minimera mängden transporter genom planering av arbetet.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Servicebilar och Målare Jaanab Måleri GöteborgMåleri & TapetseringMåleri Frölunda TorgNybyggnadsmåleri Göteborg